Assen experimenteert met opkopen schulden van jongeren

18 juli 2018 - Algemeen

Jongeren met financiële problemen krijgen in Assen een helpende hand toegereikt. De gemeente start een experiment met het opkopen van schulden.

Hoe daar in Assen invulling aan word gegeven, is nog onduidelijk. ‘Het is nog te pril om daarover in detail te treden’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘De plannen moeten verder worden uitgewerkt’. Steeds meer jongeren torsen een grote schudenlast met zich mee door huurachterstand, zorgkosten of een abonnement op de mobiele telefoon.  Her en der lopen in Nederland al projecten waarbij schulden van jongeren door gemeenten worden opgekocht. Hierdoor houden de jongeren één overzichtelijk saneringskrediet over met maar een schuldeiser. De gedachte hierachter is dat de jongeren hun leven zo beter op de rails krijgen en tijd hebben voor een opleiding of om werk te zoeken.

In een aantal gemeenten wordt aan de schuldeisers van de jongeren een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste gedeelte van de schuld. De schuld die resteert, neemt de gemeenten dan over. De geboden hulp is vaak wel aan voorwaarden gebonden, bijvoorbeeld dat de openstaande schuld wordt terugbetaald. Verder moeten de jongeren bereid zijn als tegenprestatie een opleiding te  volgen eventueel in combinatie met vrijwilligerswerk. De proef is onderdeel van het nieuwe preventieplan armoede en schulden in Assen, dat de komende maanden vorm moet krijgen. Verder is afgesproken dat het streven is dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Dit kan onder meer door een sterkere inzet op preventie. Tevens streeft Assen naar een samenleving waarin aanzienlijk minden mensen in armoede en schulden leven. Het experiment met jongeren maakt hier onderdeel van uit.

Het preventieplan moet ondersteuning bieden aan diverse risicogroepen. Het college gaat dit najaar in gesprek met de raad om alle wensen en mogelijkheden te inventariseren. Ook met Vaart Welzijn, vrijwilligersorganisaties, kerken, de GKB, Werkplein Drentsche Aa en ervaringsdeskundigen wordt gesproken.Volgend jaar moet het preventieplan van kracht worden.