Hoogeveen gaat aan de slag met baanbrekende aanpak in het sociaal domein

12 april 2019 - Algemeen

De gemeente Hoogeveen gaat de methode Mobility Mentoring inzetten om mensen te helpen die meerdere sociale problemen hebben. Wethouder Gert Vos: ‘We proberen deze mensen zo te helpen, dat zij minder stress ervaren en daardoor beter in staat zijn om hun problemen echt te gaan aanpakken. We willen ze hiermee de brug op weg naar zelfredzaamheid bieden.’

Chronische stress werkt verlammend

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat chronische stress door problemen op verschillende leefgebieden – geld, gezondheid, huisvesting, opleiding – stress veroorzaakt. Het is bewezen dat dit verlammend verlammend werkt op het vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken. Mobility Mentoring richt zich het aanpakken van deze stress en op economische zelfredzaamheid.
Deelnemers worden eerst bewust gemaakt van de stress waarmee ze leven en de invloed die dit heeft op het denken en handelen. Een medewerker, de Mobility Mentoring coach, helpt de effecten van stress te herkennen en te verminderen. Hierdoor ontstaat bij de deelnemer meer overzicht en ruimte om te werken aan doelen op langere termijn. Deze werkwijze maakt het voor de deelnemer mogelijk om een voor zichzelf een stabielere, stressvrijere en financieel gezondere toekomst te creëren. De coach ondersteunt daarbij.

Pilot

De gemeente voert deze pilot uit samen met stichting Welzijnswerk Hoogeveen en de GKB Drenthe. De pilot heeft de looptijd van een jaar. Voor deze opzet is gekozen omdat de methode relatief nieuw is in Nederland. Het geeft ruimte om te ontdekken, te leren en te ervaren hoe deze methode werkt.
De pilot richt zich in eerste instantie op inwoners met financiële problemen die ook op andere leefgebieden problemen ervaren. Er wordt ingezet op minimaal 60 deelnemers. Mogelijke deelnemers worden benaderd vanuit de genoemde organisaties. Er zijn 15 medewerkers beschikbaar die getraind zijn om de methode in de praktijk kunnen inzetten.

Integraal werken en aansluiten bij leefwereld

Deze werkwijze kan dienen als vliegwiel voor de verdere transformatie van het sociaal domein. De methode geeft de coach al bij het eerste gesprek een compleet beeld van een inwoner en eventueel het gezin. Daardoor kan de coach samen met de inwoner gericht kijken naar alle leefgebieden.
De werkwijze kan zorgen voor een verbetering van de samenwerking in de keten van schuldhulpverlening. Hiermee wordt dus ook opvolging gegeven aan de adviezen uit het rekenkameronderzoek met betrekking tot schuldhulp. Het geeft een andere kijk op dienstverlening die goed aansluit bij de inhoud. Het project kan zo bijdragen aan de ontwikkeling van een andere manier van werken binnen de gemeente: van systeemwereld naar de leefwereld van onze inwoners.

Collegevoorstel project Mobility Mentoring

Projectopdracht en Plan van aanpak Mobility Mentoring

Concept Informerende brief aan de raad iz project Mobility Mentoring

Bron: https://www.hoogeveen.nl/Actueel/Nieuws_2019/April/Hoogeveen_gaat_aan_de_slag_met_baanbrekende_aanpak_in_het_sociaal_domein

Hoogeveen gaat aan de slag met baanbrekende aanpak in het sociaal domein