Hoogeveen van start met pilot rondom vroeg signalering van financiële problemen

7 oktober 2019 - Algemeen

Afgelopen week is het startschot gegeven voor de pilot rondom vroeg signalering van financiële problemen door wethouder Gert Vos. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) start in vijf steden met deze pilot met als doel het eerder signaleren en het vroegtijdig helpen van mensen met financiële problemen. De NVB is een samenwerkingsverband van bijna alle Nederlandse banken. In de pilot werken vooral de vier grootbanken samen met vier partijen op het gebied van armoedebestrijding: Moedige Dialoog, FiKks, Geldfit en SchuldenlabNL.

Rood staan als signaal
De pilot werd toegelicht op de speciaal hiervoor georganiseerd kick-off in het Gemeentehuis van Hoogeveen. Bart Nieuwstraten legde namens de NVB uit wat de aanleiding was. ‘Nederland telt 1,4 huishoudens met risicovolle schulden. Dat leidt tot veel persoonlijke ellende én tot maatschappelijke kosten van circa € 11 miljard. Dat is een immens probleem!’ Een groot probleem voor de mensen in financiële problemen maar ook voor de gemeenten, werkgevers, zorgverzekeraars, nutsbedrijven, banken en andere crediteuren.
Helaas zijn de meeste mensen met schulden niet in beeld bij instanties. Daarom is vroeg signalering belangrijker dan ooit. Bart Nieuwstraten: ‘Banken hebben daarin een unieke positie. Zij zien het immers als cliënten rood staan.’

Samenwerken aan de Nederlandse Schuldhulproute
Het idee: schulden signaleren op basis van klantdata. ‘Staat iemand rood? Dan krijgt hij/zij als er ingelogt wordt bij zijn bank automatisch een banner te zien. Met de strekking “Doe nu iets aan je financiën”. Vervolgens wordt hij klikgewijs doorgeleid naar Geldfit. Geldfit is het begin van de schuldhulproute om klanten naar de juiste informatie te leiden, waaronder die over FiKks maar ook naar het Loket Geldzaken in Hoogeveen wanneer dat passend is. Schuldenlab meet vooral de effecten.’
De pilot is ook gestart in Den Haag, Deventer, Groningen en Amsterdam-Noord. ‘Als de pilot succesvol blijkt willen we opschalen naar zoveel mogelijk gemeenten; maar we willen ook dat andere partijen zoals verzekeraars en nutsbedrijven deze schuldhulproute gaan gebruiken’

En nu aan de slag…
Vanuit het Platform Financiële Redzaamheid gaan we gezamenlijk en op verschillende manier Geldfit en Fikks onder de aandacht brengen. Naast de marketingcampagne die vanuit Geldfit gestart wordt zijn we op zoek naar partijen die dit actief willen aanbieden aan hun klanten, medewerkers of bezoekers. Is hiervoor interesse dan kan hierover contact opgenomen worden met het Platform (info@platformfinancieleredzaamheid.nl) Meer informatie en de presentaties over de pilot, Geldfit en Fikks zijn terug te vinden op de website www.platformfinancieleredzaamheid.nl

NVB-pilot – Bart van Nieuwstraten

Fikss – Helden van de Wil Hoogeveen

Geldfit

Hoogeveen van start met pilot rondom vroeg signalering van financiële problemen