Kennissessie Platform Financiële Redzaamheid

15 mei 2019 - Algemeen

Thema: Jong Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen zet in op een integrale aanpak van kinderarmoede via signaleren, bespreken en doorverwijzen vanuit onderwijs, sport en wonen. In gesprek met kinderen zelf worden oplossingen gezocht en via nieuwe samenwerkingen kunnen kinderen blijven meedoen.

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst heeft Johanna Sellis, programmamanager van Jong Hoogeveen iedereen meegenomen in de feiten, ambities, thema’s en initiatieven van Jong Hoogeveen. Klik hier voor de presentatie

Jong Hoogeveen is sinds kort aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede Nederland . In het tweede deel gaan we in gesprek over de doelstelling van Jong Hoogeveen m.b.t. kinderarmoede.

De doelstelling is:

In 2030 is in Hoogeveen geen kinderarmoede meer.

Dit willen we bereiken door in te zetten op:

  • Wij signaleren armoede, maken dit bespreekbaar en verwijzen naar passend hulpaanbod.
  • Wij zorgen dat kinderen en jongeren ondanks financiële problemen, mee kunnen doen aan de maatschappij en sociale activiteiten.
  • Wij bevorderen de samenwerking, om een optimaal aanbod tot stand te brengen.

Kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak van armoede.

Vervolgactie

Iedereen vraagt 3-5 kinderen in zijn omgeving en School Maatschappelijk Werk vraagt aan 60 kinderen:

  • Hoe gaat het met je?
  • Waar ben je goed in? Of: Wat doe je graag?
  • Welke hulp kun je daar bij gebruiken? Van wie?
  • Hoe kunnen we zorgen dat alle kinderen kunnen doen wat ze graag willen?

Verder wordt er een denktank georganiseerd om ambities, ideeën en acties een stap verder te brengen. Veel aanwezigen gaven aan hieraan mee te willen doen. Wil je meedoen?

De eerste denktank is op 3 juni om 15.00 uur bij SWW, Het Haagje 119 in Hoogeveen.

Meld je aan via info@platformfinancieleredzaamheid.nlmet als onderwerp Denktank Kinderarmoede.