Meedoen

Armoede bestrijden en financiële redzaamheid vergroten vraagt om een diversiteit in aanpak en om samenwerking met verschillende partijen. Platform Financiële Redzaamheid organiseert en ondersteunt dit lokaal in Hoogeveen. Dat doen we door het organiseren van platformbijeenkomsten, organiseren van kennisbijeenkomsten, initiëren van thema werkgroepen, zichtbaar maken van best practices, aanbieden van workshops en masterclasses en het initiëren van innovatielabs. Doe je mee? Neem contact met ons op!

Onze uitdagingen

  • Ruim 1 op de 10 huishoudens moet rondkomen van een laag inkomen;
  • Het percentage huishoudens met een laag inkomen in Hoogeveen is de afgelopen jaren gestegen van 6,7 naar 9,7 %;
  • Een laag inkomen komt in Hoogeveen het vaakst voor bij éénoudergezinnen met minderjarige kinderen (38,6%). Dit is het hoogste percentage onder de Drentse gemeenten buiten de Veenkoloniën;
  • In de gemeente Hoogeveen leven ongeveer 690 kinderen in een gezin met een bijstandsuitkering. Dit is 5,8 % van de kinderen in de gemeente;
  • Werkgevers hebben te maken met werknemers met problematische schulden. Het gaat om 5% van alle werknemers. Kosten per ft werknemer bedragen jaarlijks 13.000 euro voor de werkgever;
  • 40% van alle jongeren is onvoldoende financieel geletterd;

Onze ambitie

  • Eerder in beeld, maar liefst voorkomen;
  • Betere ondersteuning en erger voorkomen;
  • Beter toekomstperspectief en terugval voorkomen.