Platformbijeenkomst: Platform Financiële Redzaamheid

21 januari 2019 - Kalender

Op 26 februari aanstaande vindt de eerste plaformbijeenkomst van 2019 plaats. De platformbijeenkomst vindt plaats bij de Rabobank, Donau 12 in Hoogeveen van 14.30 tot 17.00 uur.

Het thema van de bijeenkomst is ‘bijpraten en inspireren’

Tijdens de bijeenkomst willen we u informeren over de stand van zaken van diverse interessante lopende projecten in Hoogeveen en over een nieuw landelijk project waarvoor wij pilotgemeente zijn samen met vier andere gemeenten. Daarnaast willen we u meenemen in de weerbarstige praktijk van de schuldhulpverlening aan de hand van een casus.

Aanmelden
Wij horen graag als u aanwezig zult zijn bij deze bijeenkomst zodat we rekening kunnen houden met het klaarzetten van de ruimte en de catering. Geef u op via: info@platformfinancieleredzaamheid.nl.