Programma Stedenestafette Hoogeveen

29 november 2018 - Algemeen

Programma
Dagvoorzitter was cabaretier, stand-upcomedian en zanger Anne-Jan Toonstra. Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen en Christophe Geuskens van Schouders Eronder spraken de aanwezigen toe. Daarnaast werden er zes interactieve workshops aangeboden en dit zijn de uitkomsten en adviezen:

Schulden? No way! – Lisette Trinks en Johanna Sellis van Jong Hoogeveen
“We zijn de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland, waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om succesvol op te groeien”. Jongeren die belemmerd worden in hun ontwikkeling door schulden past hier niet bij. In deze workshop zijn we met elkaar en met een jongere uit Hoogeveen in gesprek over hoe het is om schulden te hebben, hoe daar mee om te gaan en op te lossen. De belangrijkste conclusies en adviezen zijn (klik hier om de presentatie te bekijken)

 • Stress is heel hoog; brieven worden daardoor niet geopend. Bovendien: de focus ligt nu heel erg op de mensen die nu schuld hebben. Maar we moeten ook kijken naar de 18-jarigen van nu. De stress zorgt er voor dat jongeren stil staan in een fase waarin ze zich juist volop aan het ontwikkelen zijn.
 • Er is onvoldoende voorlichting, bijvoorbeeld via het onderwijs. Juist ook als dit thuis niet gebeurt of onvoldoende gebeurt (generatie op generatie). Jongeren moet je goed inlichten; als je dat doet, dan kun je veel armoede en schuld voorkomen en is schuldhulpverlening mogelijk in de verre toekomst niet meer nodig. Focus dus op preventie: in onderwijs moeten we meer aandacht aan geld besteden. Het vak economie moet een levensles worden; moet niet alleen over bedrijven en Europa gaan.
 • Wat is nodig als je in de schulden bent beland? De ervaringsdeskundige heeft veel steun gehad van een jongerenwerker, want die was voor hem een luisterend oor. Samen bedachten ze oplossing om van schulden af te komen. Dat kan alleen de jongere zelf doen, niemand kan dat voor hem doen. Zonder hem was hij vast teruggevallen in schulden. Luisteren en er zijn, rust creëren: zijn de kernwoorden. Door het persoonlijk contact wordt de drempel lager. Niet alle jongeren zijn op straat te vinden, daarom is het heel waardevol om het jongerenwerk ook op de scholen aanwezig te laten zijn.

 

Beter voorkomen dan uitzetten – Claire Kos van Zorgfocuz
We zijn tijdens de workshop naar aanleiding van de mooie resultaten van de pilot met elkaar in gesprek gegaan over de werkwijze, de resultaten en welke factoren leiden tot het succes van deze aanpak. Werkzame factoren die breed herkend werden waren: de actieve houding van de hulpverlener mét vertrouwen in de bewoner, het wegnemen van stress en gunnen van een adempauze, een goede vertrouwensband tussen de hulpverlener en bewoner, het proactief te werk gaan en iemand echt bij de hand nemen. Eén van de grootste uitdagingen blijft om ervoor te zorgen of ertoe bij te dragen dat het mensen op lange termijn lukt om de financiën op orde te houden. Om hiervoor te zorgen is het onder meer noodzakelijk dat een betere samenwerking is en meer vertrouwen tussen diverse organisaties en de gemeente. Leer elkaar kennen!
Klik hier om de presentatie te bekijken

 

Zelf ervaren hoe je kunt besparen – Egbert Kraal van Zorgweb
De Voorzieningenwijzer is een nieuw instrument dat gebruikt kan worden bij het terugdringen van armoede en de preventie van schulden door te helpen bij het gebruik maken van alle regelingen en voorzieningen die er al zijn. Het niet-gebruik van regelingen en voorzieningen kan teruggedrongen worden door de inzet van professionals en vrijwilligers in combinatie met een uniek kennissysteem. Tijdens de workshop zijn een aantal dilemma’s besproken die spelen bij het inzetten van De Voorzieningenwijzer en hoe we de lokale uitvoeringspraktijk kunnen versterken. De adviezen zijn:

 • Bouw een vertrouwensrelatie op in de gesprekken d.m.v. persoonlijk contact. Dan geloven ze dat wat jij doet onafhankelijk is van eigen belang en dat ze echt de persoon in nood helpen.
 • Werk vanuit lokale context met bekende organisaties en bekende mensen. De Hoogeveense aanpak moet bekend worden; herhaling is hierbij de kracht.
 • Stigmatisering moeten we voorkomen.

 

Mobilty Mentoring – Petra van Dijk Stichting Welzijnswerk Hoogeveen en Yvonne Wiltjer van Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen
Uitgangspunt van Mobility Mentoring is het wetenschappelijke inzicht dat chronische (financiële) stress invloed heeft op het gedrag/de capaciteiten van mensen. Deze mensen zijn onder andere minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen en oplossingen te bedenken. Wij kunnen daar in onze hulp- en dienstverlening rekening mee houden! Hoe?

Tijdens de workshop werd duidelijk dat we Mobility Mentoring met zijn allen kunnen oppakken, een gezamenlijk doel kunnen stellen en onze gezamenlijke dienstverlening daarop af kunnen stemmen. Het resultaat is dat het voor de inwoner eenvoudiger gaat worden om de benodigde hulp op het juiste moment op de juiste plek te kunnen krijgen.
Klik hier om de presentatie te bekijken

 

Op reis met de klant – Christine van de Wetering en Rob Valkenburg van Crisp
In deze workshop beleefden de deelnemers de reis die inwoners met schulden hebben doorlopen. De belangrijkste conclusies en adviezen zijn:

 • Inzetten op een mentor, regievoerder
 • Minder stappen naar de juiste hulp
 • 1 ingang of veel ingangen waar je om hulp kunt vragen?
 • Inzetten op preventie
 • Welke competenties heb je in welke fase nodig? (medewerkers, hulverleners)
 • Pak de quick wins op. Wacht niet op morgen, maar begin vandaag!

Klik hier om de presentatie te bekijken

 

Werkenden armen – Marcel Endendijk van het Platform Financiële Redzaamheid
Oorzaken en gevolgen van financiële problemen voor werknemer én werkgever. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van theorie, voorbeelden en opdrachten. Wat zijn signalen van financiële problemen? Wat kan de medewerker zelf doen? En hoe kan een werkgever daarbij helpen? De adviezen:

 • De overstap van bijstand naar betaald werk, waarbij het inkomen stijgt, verloopt niet soepel. Mensen vergeten vaak om hun toeslagen aan te passen en moeten dan aan het eind van het jaar ineens veel geld terugbetalen.
  • Helder hierover communiceren om te voorkomen dat het gebeurt.
  • Zorg dat deze mensen niet vergeten hun toeslagen aan te passen.
 • Beleid: als werknemers financiële problemen hebben, lever als gemeente maatwerk over financiën (inkomensgrens bijvoorbeeld) en kijk ook breder naar andere problemen binnen huishoudens.
 • Heldere communicatie: doorverwijzen naar één en hetzelfde Loket Geldzaken en lanceer een app voor buiten de reguliere werktijden.
 • Denk ook aan de ZZPers

Klik hier om de presentatie te bekijken